Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radno mjesto

Povodom natječaja za izbor na radno mjesto koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 16 od 4.2.2022., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, za područje rada “Identifikacija, toksikokinetika i međudjelovanje metala i polumetala u biološkim i okolišnim uzorcima te njihova povezanost s genskim polimorfizamom metalotioneina i mikro-RNA u ljudi”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelji) – izabrana je Tatjana Orct.