Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radno mjesto

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 23 od 25.2.2022., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Organske onečišćujuće tvari u zraku i procjena štetnih učinaka” (1 izvršitelj) – izabrana je Ivana Jakovljević;
  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Analitika i toksikologija metala i polumetala u ljudi: procjena izloženosti i utjecaj genskog polimorfizma metalotioneina” (1 izvršitelj) – izabrana je Ankica Sekovanić.