Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 53 od 19.5.2021., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje rada “zaštita od zračenja i radioekologija”, na neodređeno vrijeme – izabran je Dinko Babić;
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, za područje rada “određivanje razina i kemijskog sastava lebdećih čestica i istraživanje dominantnih izvora onečišćenja zraka upotrebom receptorskih modela i analizom putanja česti zraka”, na neodređeno vrijeme – izabran je Ivan Bešlić;
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, za područje rada “međudjelovanje metala i metaloida u postnatalnom razdoblju, njihov biološki monitoring u okolišu te procjena izloženosti ljudi”, na neodređeno vrijeme – izabrana je Maja Lazarus;
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, za područje rada “ekogenetička istraživanja i biomonitoring populacija”, na neodređeno vrijeme – izabran je Goran Gajski;
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, za područje rada “toksikologija mikotoksina i novih psihoaktivnih tvari”, na neodređeno vrijeme – izabrana je Dubravka Rašić.