Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 29 od 24.3.2021., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “zaštita od zračenja i radioekologija” – izabran je Tomislav Bituh;
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “raspodjela pesticidnih i postojanih organskih spojeva u okolišu i bioindikatori izloženosti ljudi” – izabrana je Darija Klinčić;
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “istraživanje kvalitete zraka i razvoj informacijskog sustava za praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu” – izabran je Silvije Davila;
  • na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, za područje rada “biomedicina i zdravstvo”, za potrebe projekta PHOENIX “Pharmaceutical Open Innovation Test Bed for Enabling Nano-pharmaceutical Innovative Products”, na određeno vrijeme od 4 godine, nepuno radno vrijeme – izabrana je Ivona Capjak.