Natječaji, Novosti

Obavijest o natječaju za radna mjesta

dana 24.3.2021. godine u Narodnim novinama 29/2021 objavljen je natječaj za izbor:

  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “zaštita od zračenja i radioekologija” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “raspodjela pesticidnih i postojanih organskih spojeva u okolišu i bioindikatori izloženost ljudi” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “istraživanje kvalitete zraka i razvoj informacijskog sustava za praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu” (1 izvršitelj);
  • u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, za područje rada “praćenje i obrada podataka kvalitete zraka” (1 izvršitelj);
  • na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, na određeno vrijeme od 4 godine, nepuno radno vrijeme, za područje rada “biomedicina i zdravstvo” (1 izvršitelj).