Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

dana 19.5.2021. godine u Narodnim novinama 53/2021 objavljen je natječaj za izbor:

  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, na neodređeno vrijeme, za područje rada “zaštita od zračenja i radioekologija” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “određivanje razina i kemijskog sastava lebdećih čestica i istraživanje dominantnih izvora onečišćenja zraka upotrebom receptorskih modela i analizom putanja česti zraka” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “međudjelovanje metala i metaloida u postnatalnom razdoblju, njihov biološki monitoring u okolišu te procjena izloženosti ljudi” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “ekogenetička istraživanja i biomonitoring populacija” (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “toksikologija mikotoksina i novih psihoaktivnih tvari” (1 izvršitelj).