Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Dana 17.2.2021. godine u Narodnim novinama 16/2021 objavljen je natječaj za izbor:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “molekulsko modeliranje i organska kemija” (1 izvršitelj);
  • na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, na određeno vrijeme od 2 godine, za područje rada “biomedicina i zdravstvo” (1 izvršitelj).