Novosti, Ostalo

Početak projekta PHOENIX

PHOENIX
Pharmaceutical Open Innovation Test Bed for Enabling Nano-pharmaceutical Innovative Products

11 projektnih partnera iz akademske zajednice i industrije udružili su snage u projektu PHOENIX kako bi stvorili Otvoreni testnu inovacijsku platformu za nano-lijekove. PHOENIX je istraživački projekt financiran iz EU programa istraživanja Obzor 2020, a cilj mu je pružanje usluga na tržištu za razvoj, ispitivanje, procjenu sigurnosti, proizvodnju i komercijalizaciju nano-lijekova.

PHOENIX koordinira Luksemburški institut za znanost i tehnologiju (dr. Tommaso Serchi), a znanstvenu koordinaciju omogućava MyBiotech (dr. Nazende Günday-Türeli). Službeni početak projekata započet će tijekom druge polovice ožujka 2021. godine u obliku dvodnevnog virtualnog sastanka. PHOENIX traje 48 mjeseci (1. ožujka 2021. – 28. veljače 2025.) te ima ukupni proračun od 14.450 milijuna eura s traženim EU doprinosom od 11.1 milijuna eura.

Nanofarmaceutski proizvodi imaju potencijal za poticanje znanstvenog i tehnološkog razvoja zemalja članica EU, nudeći velike kliničke i socioekonomske koristi društvu u cjelini, industriji i ključnim dionicima te konačno pacijentima. Pristupačna i napredna ispitivanja, proizvodni pogoni i usluge za nove nano-lijekove glavni su preduvjeti za uspješnu provedbu ovih dostignuća kako bi se dodatno ojačali rast i inovacijski kapaciteti. Uspostavljanje trenutne dobre proizvodne prakse (GMP od eng. good manufacturing practice) u nano-farmaceutskoj proizvodnji ključni je korak za uspješan prijenos nano-lijekova iz laboratorija u industrijsku razinu, te kliničku praksu. Zbog nedostatka resursa za provedbu GMP proizvodnje, razvoj i proizvodnja inovativnih nano-lijekova i dalje predstavlja izazov glavnim igračima tržišta nanomedicine u EU, novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Da bi se omogućila uspješna primjena nano-lijekova u području medicine, hitno je potrebno uspostaviti Otvorenu inovacijsku testnu platformu (OITB od eng. open innovation test bed) temeljenu na znanostvenim dostignućima i regulatornim pravilima. Cilj PHOENIX projekta je omogućiti neometani, pravodobni i cjenovno prihvatljivi transfer nano-lijekova iz ​​laboratorija prema kliničkim ispitivanjima pružanjem napredne, pristupačne i lako dostupne PHOENIX platforme. PHOENIX platforma će ponuditi konsolidiranu mrežu laboratorija, proizvodnih pogona, tehnologija, usluga i stručnosti za sve aspekte prijenosa tehnologije, od karakterizacije, ispitivanja, verifikacije do konačnih proizvoda usklađenih s GMP proizvodnim i regulatornim smjernicama. PHOENIX platforma će razviti i uspostaviti nove pogone i nadograditi postojeće kako bi ih učinili dostupnima malim i srednjim poduzećima, novoosnovanim i istraživačkim laboratorijima za proširenje, proizvodnju GMP-a i ispitivanje nano-lijekova. Usluge i stručnost koje pruža OITB uključivat će proizvodnju i karakterizaciju pod GMP uvjetima, procjenu sigurnosti, usklađenost s propisima i jačanje komercijalizacije.

11 partnera Phoenix konzorcija:
 • Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST, Luksemburg) – koordinator;
 • MyBiotech (MyB, Njemačka) – znanstveni koordinator;
 • Nanomol Technologies SL (NT, Španjolska);
 • LeanBio SL (LB, Španjolska);
 • BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH (BNN, Austrija);
 • Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Científicas (CSIC-ZAR/CSIC-BCN, Španjolska);
 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMROH, Hrvatska);
 • Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE, Austrija);
 • Cenya Imaging B.V. (Cenya, Nizozemska);
 • Topas Therapeutics GmbH (TT, Njemačka);
 • Grace Bio SL (GB, Španjolska).
Detalji:
 • Broj projekta: 953110
 • Datum početka: 1.3.2021.
 • Datum završetka: 28.2.2025.
 • Trajanje: 48 mjeseci
 • Kontakt LIST: dr. Tommaso Serchi, tommaso.serchi@list.lu
 • Kontakt MyBiotech: dr. Nazende Günday-Türeli, n.guenday-tuereli@mybiotech.de