Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 16 od 17.2.2021., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “molekulsko modeliranje i organska kemija” – izabran je Nikola Maraković;
  • u suradničko zvanje i na suradnička radno mjesto poslijedoktorand, na određeno vrijeme od 2 godine, za područje rada “biomedicina i zdravstvo”, a za potrebe istraživačkog projekta “Siguran pristup za razvoj nanosustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak” (HRZZ-PZS-2019-02-4323) – izabrana je Maja Beus