Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 25 od 6.3.2020., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Interakcije kolinesteraza s inhibitorima i reaktivatorima i razvoj biočistila u slučaju izloženosti organofosfornim spojevima” (1 izvršitelj) – izabrana je Nikolina Maček Hrvat.
  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, industrijska i regulatorna toksikologija” (1 izvršitelj) – izabrana je Željka Babić.
  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Javno zdravstvo, vjerojatnost i statistika” (1 izvršitelj) – izabrana je Jelena Kovačić.