CKO, Novosti

Toksikološke preporuke za primjenu antiseptika i dezinficijensa tijekom borbe protiv širenja koronavirusa

Telefonska služba Centra za kontrolu otrovanja gotovo svakodnevno prima pozive vezane uz namjernu ili nenamjernu izloženost antisepticima i dezinficijensima, koje u nadi sprječavanja širenja koronavirusa, u povećanim količinama koristimo u našim domaćinstvima.  Ovim putem želimo skrenuti pažnju opće i stručne javnosti na opasnosti pretjeranog korištenja antiseptika i dezinficijensa kao i opasnosti akutnih otrovanja, naročito djece. 

Antiseptici, sredstva namijenjena za primjenu na kožu u svrhu sprječavanja zaraznih bolesti, sadrže aktivne sastojke (primjerice klorheksidin ili etanol) u koncentracijama koje tijekom propisane primjene neće dovesti do nadražaja kože, iako je isušivanje i nadraživanje kože moguće nakon dugotrajne i ponavljane primjene. Međutim, Centar je  najčešće konzultiran za slučajeve nenamjernog gutanja ovih proizvoda, najčešće u situacijama da dojenče ili predškolsko dijete nađe neki  antiseptik ostavljen na dohvatu i iz radoznalosti popije par gutljaja. Većina takvih slučajeva prođe ili bez simptoma ili sa samo blagim nadražajem sluznice probavnog sustava što se pokaže kao mučnina, povraćanje ili blaži proljev. Takvi incidenti, međutim, dodatno otežavaju izazovnu situaciju preporučene izolacije zbog koronavirusa jer unesrećeni često odmah traži pomoć liječnika. Što se tiče zdravstvenih djelatnika, moguća je pretjerana primjena primjerice antiseptika za ruke na velike površine tijela i posljedično jako nadraživanje kože. Sredstva namijenjena za profesionalnu primjenu u zdravstvu ili prehrambenoj industriji su vrlo koncentrirana i ne smiju se koristiti u domaćinstvu.

Stoga Vas molimo:

  • koristite antiseptike na način naveden u uputama na pakiranju;
  • ako u kućanstvu imate malu djecu, sklonite van dohvata djece antiseptike koji mogu uzrokovati otrovanja nakon gutanja na police i u pretince najmanje u visini Vaših očiju ili ako su niže onda ih osigurajte ključem ili zaštitnom blokadom protiv otvaranja;
  • NIKADA ne pretačite proizvode u druga neoznačena pakiranja, naročita ona namijenjena hrani i piću;
  • ne nosite antiseptike za profesionalnu primjenu, primjerice iz zdravstvenih ustanova, u Vaše domove, posebno ne ako su pretočena iz originalnog pakiranja;
  • u slučaju otrovanja nazovite telefonski broj hitne medicinske službe (direktno na 194 ili preko jedinstvenog broja za hitne službe 112) ili Centar za kontrolu otrovanja (01 2348 342). Pri tome imajte pri ruci originalno pakiranje proizvoda na kojem su navedeni naziv proizvoda, sastav i oznake upozorenja.

Drugi česti razlog poziva Centru  je nepropisna primjena dezinficijenasa, sredstava namijenjenih  uništavanju mikroorganizama na  površinama i instrumentima, koji u tu svrhu sadrže agresivne aktivne sastojke (hipoklorit, kvarterni amonijevi spojevi, peroksidi, aldehidi) i često na pakiranju imaju oznaku nagrizajućeg sredstva (koroziva; piktogram opasnosti prikazan lijevo). Bili smo konzultirani za razne situacije neprimjerenog nanošenja tih sredstava, ponekad i nerazrijeđenih, izravno na kožu. Najteži slučajevi otrovanja su bili, međutim, kada bi ova agresivna sredstva za profesionalnu primjenu, s radnog mjesta zdravstveni i drugi djelatnici donijeli u svoje domove gdje bi ih ukućani slučajno ili čak namjerno popili. Posljedice gutanja i vrlo malih količina takvih koncentriranih proizvoda su korozivna oštećenja sluznice ždrijela, jednjaka i želuca, dugotrajno bolničko liječenje, komplikacije i trajne posljedice i u najtežim slučajevima mogući smrtni ishod.

Stoga Vas molimo:

  • koristite dezinficijense na propisani način uključujući propisano razrjeđenje i duljinu primjene što je navedeno u uputama na pakiranju proizvoda;
  • ne koristite na koži dezinficijense namijenjene za površine i instrumente;
  • ne nosite proizvode namijenjene za primjenu na Vašem radnom mjestu u Vaš dom;
  • u slučaju otrovanja informacije o očekivanim toksičnim učincima, preporučenoj dekontaminaciji, opservaciji i liječenju možete dobiti pozivom na telefonski broj Centra za kontrolu otrovanja (01 2348 342). Pri tome imajte pri ruci originalno pakiranje proizvoda na kojem su navedeni ime, sastav i oznake upozorenja ako se radi o Vama, a ako zovete za Vaše pacijente pakiranje nabavite od pacijenata koje zamolite da ga ponesu sa sobom ako su na putu liječniku ili u slučajevima da osoblje hitne medicinske pomoći odlazi na intervenciju trebalo bi među ostalim uzeti i originalnu ambalažu proizvoda.

Napominjemo da antiseptike i dezinficijense treba koristiti kad god je to potrebno, ali na propisani način.

Na kraju želimo izraziti suosjećanje sa svima oboljelim od koronavirusa i pogođenim posljedicama nedavnog potresa u Zagrebu i okolici.

Autorice: Željka Babić, Jelena Macan, Rajka Turk.