Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Dana 6.3.2020. godine u Narodnim novinama 25/2020 objavljen je natječaj za izbor na:

  • znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Interakcije kolinesteraza s inhibitorima i reaktivatorima i razvoj biočistila u slučaju izloženosti organofosfornim spojevima” (1 izvršitelj)
  • znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, industrijska i regulatorna toksikologija” (1 izvršitelj)
  • znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “Javno zdravstvo, vjerojatnost i statistika” (1 izvršitelj).