Događanja, Novosti

Potpisan ugovor za građevinske radove u sklopu projekta KK.01.1.1.02.0007

Dana 7. veljače 2020. u prostorima Instituta sklopljen je ugovor s tvrtkom Kamgrad d.o.o., odabranom nakon otvorenog postupka javne nabave u sklopu projekta “Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu” (KK.01.1.1.02.0007; ReC-IMI), koji se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeni završetak građevinskih radova je kraj 2021. godine.

Projekt uspostave Centra unaprijedit će infrastrukturu i znanstvenoistraživačku opremu Instituta te tako dati ključan doprinos ostvarenju svih njegovih znanstvenoistraživačkih i stručnih potencijala.

Kapitaliziranjem svojeg sedamdesetogodišnjeg iskustva, IMI-jev projekt uspostave Centra bit će jedan od središnjih razvojnih projekata od ključnog značaja ne samo za Republiku Hrvatsku nego i za širu regiju. Centar je konceptualiziran kao sastavni dio Instituta, a njegovu će okosnicu činiti zaposlenici na znanstvenim, suradničkim i stručnim radnim mjestima Instituta.

Projekt će rezultirati unapređenjem infrastrukture, što uključuje onu posvećenu temeljnom i primijenjenom istraživanju u područjima medicine rada, zdravstvene ekologije, znanosti o zračenju i vezanim disciplinama, kao i one namijenjene cjeloživotnom obrazovanju i nastavi u sklopu specifičnih poslijediplomskih studijskih programa.

Provedba ovoga projekta jamči značajni infrastrukturni doprinos hrvatskoj znanosti te bitno i svrsishodno unapređenje uvjeta u kojima gotovo 160 zaposlenika obavlja znanstvenoistraživačku i stručnu djelatnost IMI-ja. Projekt će omogućiti IMI-ju da dosegne višu razinu znanstvenoistraživačke izvrsnosti kroz kvalitetniju suradnju među jedinicama, ali i kroz intenzivniji razvoj suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama i industrijom.

Provedba projekta stvorit će temelj Institutu da pruži još veći doprinos rješavanju suvremenih društvenih izazova (ponajprije u područjima zdravstva i zaštite okoliša).

Dogradnjom i rekonstrukcijom dobit će se 7.740,28 m2 infrastrukture sačinjene od laboratorija, uredskih prostora, kongresne dvorane i drugih najsuvremenijih znanstvenoistraživačkih kapaciteta.