Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Dana 2.12.2020. godine u Narodnim novinama 133/2020 objavljen je natječaj za izbor:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “raspodjela pesticidnih i postojanih organskih spojeva u okolišu i bioindikatori izloženosti ljudi”
  • na stručno radno mjesto I. vrste viši stručni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “zaštita od zračenja i radioekologija”
  • u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “sigurnost i zaštita na radu”.