Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radno mjesto

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 75 od 1.7.2020., u Večernjem listu, na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata:

  • na znanstveno radno mjesto I. vrste viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “toksikologija organofosfornih spojeva i istraživanje antidota te biokemijski i molekularni mehanizmi toksičnosti ksenobiotika i prirodnih spojeva” (1 izvršitelj) – izabrana je Suzana Žunec.