Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Dana 1.7.2020. godine u Narodnim novinama 75/2020 objavljen je natječaj za izbor na:

  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, za područje rada „toksikologija organofosfornih spojeva i istraživanje antidota te biokemijski i molekularni mehanizmi toksičnosti ksenobiotika i prirodnih spojeva“ (1 izvršitelj);
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent – doktorand, na određeno vrijeme, za područje rada „biokemija i molekulska toksikologija“ (1 izvršitelj);
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent – doktorand, na određeno vrijeme, za područje rada „biokemija i biologija antidota aktivnih u središnjem živčanom sustavu“ (1 izvršitelj);
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent – doktorand, na određeno vrijeme, za područje rada „javno zdravstvo i zdravstvena zaštita – procjena rizika od štetnih učinaka pesticida u ljudi“ (1 izvršitelj);
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent – doktorand, na određeno vrijeme, za područje rada „biomedicinske znanosti – nanomedicina i nanotoksikologija“ (1 izvršitelj);
  • na radno mjesto – položaj III. vrste voditelj radionice (kotlovnice), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca (1 izvršitelj).