Događanja, Novosti

Događanja u (su)organizaciji Instituta

  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je suorganizator 7. Hrvatskog kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem “Medicina rada nakon 2020.” koji će se održati 09.-13.10.2019.g. u Puli. Sve informacije su dostupne na poveznici: http://7kongres-medicinarada.org/index.php
  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je domaćin sastanka Upravnog odbora i radnih grupa COST projekta CA16216 “Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET)” koji će se održati 01.-02.10.2019.g. u Zagrebu. Informacije o projektu su dostupne na poveznici: http://omeganetcohorts.eu/
  • U organizaciji Jedinice za medicinu rada i okoliša održani su seminari pod nazivom „OIRA ALAT U FRIZERSKOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ: OD ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA DO PRAKSE U ZAŠTITI NA RADU“. Seminari su održani u Splitu i Zagrebu, 03. i 10. lipnja 2019.g. pod pokroviteljstvom i financiranjem od strane Europske agencije za zaštitu na radu. Osim suradnika Jedinice za medicinu rada i okoliša, u radu skupa su sudjelovali predstavnici socijalnih partnera u sektoru frizerstva, te suradnici Ministarstva rada i mirovinskih sustava. Sudionici skupova su bili frizeri, strukovni nastavnici u frizerstvu i frizerski učenici. Na seminarima su prikazani rezultati znanstvenih istraživanja Jedinice za medicinu rada i okoliša i mogućnosti njihove primjene u gospodarstvu. Program seminara