Novosti, Ostalo

akad. Marko Šarić (1924.-2019.)

Istaknuti hrvatski liječnik, specijalist medicine rada, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i dugogodišnji ravnatelj Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada akademik Marko Šarić preminuo je 22. srpnja u Zagrebu u 96. godini života.

Prof. dr. sc. Šarić je rođen 22. lipnja 1924. u Kninu, a srednju školu završio je 1942. u Splitu. Od 1943. do 1945. bio je sudionik antifašističke borbe, a studij medicine upisao je 1945. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1951. diplomirao i zatim radio kao liječnik opće medicine.

U školskoj godini 1953./1954. završio je tečaj javnog zdravstva u Školi narodnog zdravlja, a u razdoblju od 1954. do 1957. specijalizirao je medicinu rada. U sklopu te specijalizacije devet mjeseci boravio je kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije u Velikoj Britaniji, Švedskoj i Norveškoj. Nakon specijalizacije 1957. godine je počeo raditi u Institutu za higijenu rada u Zagrebu (sada Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada), a 1959. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Prilog metodici sistemskih zdravstvenih pregleda u industriji”.

Na zagrebačkom Medicinskom fakultetu je 1962. habilitirao za predmet medicina rada, a 1966. izabran je za izvanrednog te 1981. za redovitog profesora medicine rada i zdravstvene ekologije.

Kao stipendist Nacionalnih instituta za zdravlje SAD (NIH) boravio je na Sveučilištu u Berkelyju i Stanfordskom sveučilištu u Palo Altu. Nastavu o patologiji rada i epidemiologiji kroničnih bolesti vodio je i na medicinskim fakultetima u Rijeci, Ljubljani, Sarajevu i Prištini.

Pod njegovim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 18 doktorskih disertacija te 31 magistarski rad. Tijekom svoje bogate karijere boravio je na Sveučilištu u Aleksandriji u Egiptu te na Sveučilištu za medicinu rada i medicinsku ekologiju u Kitakiushiju u Japanu.

Prof. dr. sc. Šarić je redovitim članom HAZU-a postao 1991., a od 1983. bio je izvanredni član. Bio je i predsjednik Odbora za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske znanosti HAZU. U Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu od 1959. do 1964. bio je pomoćnik direktora, a od 1964. do umirovljenja 1991. direktor. U Institutu je bio i voditelj Laboratorija za epidemiologiju kroničnih bolesti.

Kao čelnik Instituta, Marko Šarić je s uspjehom nastavio njegov razvoj te je, među inim, proširen i unaprijeđen dio koji se bavio područjem medicine rada i ocjenjivanjem radne sposobnosti radnika te su proširena istraživanja o čimbenicima iz okoliša, njihovom ponašanju u različitim medijima u okolišu, humanoj izloženosti i njezinoj ocjeni i ocjeni rizika za zdravlje, ističe HAZU.

Za svoj rad među ostalim je nagrađen Nagradom grada Zagreba 1967. i 1979. te Državnom nagradom za znanost 2000. godine.

Izvor: Jutarnji list