Novosti, Ostalo

Projekt CHOLINESTERASE dobio najvišu ocjenu

Nedavno završeni znanstvenoistraživački projekt Dizajn, sinteza i evaluacija novih protuotrova kod trovanja živčanim bojnim otrovima i pesticidima – CHOLINESTERASE financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost vrednovan je zaključnom ocjenom A – Odličan napredak u sklopu završnog izvješća.

Donosimo dio izvješća:

“Projekt dr. sc. Zrinke Kovarik primjer je jako dobro vođenog projekta i kvalitetnog istraživačkog tima koji zaslužuje pažnju kako zbog važnosti problematike i dobivenih vrijednih znanstvenih rezultata, tako i zbog velikog broja kvalitetnih znanstvenih radova objavljenih u časopisima s visokim faktorom utjecaja. Glavni ciljevi projekta bili su razvoj novih protuotrova i poboljšanje postupaka u liječenju trovanja vrlo toksičnim organofosfatima. Oba cilja su postignuta.

Rezultati su objavljeni u visokorangiranim, međunarodnim znanstvenim časopisima (14 CC radova i 1 SCI rad) i prezentirani u vidu pozvanih predavanja i saopćenja/postera, na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Sveukupno je tijekom trajanja projekta objavljeno 14 znanstvenih radova, od čega je u zadnoj (četvrtoj godini ) publicirano 5 (IF između 2.7 i 5.1 što sve radove svrstava u Q1 kategoriju u području toksikologije).”