Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 111 od 12.12.2018., u Večernjem listu 16.12.2018., na portalu Euraxess te na svojoj mrežnoj stranici, daje se obavijest o izboru kandidata na radna mjesta:

  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent-doktorand u sklopu HRZZ projekta, na određeno vrijeme, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija na određeno vrijeme  – izabrana je Tena Čadež;
  • znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “oksidansi i karcinogene onečišćujuće tvari u zraku – procjena izloženosti i učinaka – izabrana je Gordana Pehnec.