Kongresi, Novosti

Hrvatsko toksikološko društvo poziva na CROTOX 2020

Hrvatsko toksikološko društvo (HTD) pod pokroviteljstvom Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada organizira VI. hrvatski toksikološki kongres (CROTOX 2020) s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rapcu (Valamar Collection Girandella Resort****) od 4. do 7. listopada 2020.

Pozivamo zainteresirane znanstvenike i stručne suradnike da prezentacijom svojih istraživanja doprinesu kongresu.

Za upite i informacije na raspolaganju je e-mail: crotox2020@imi.hr