Novosti, Ostalo

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Instituta

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, Klasa: 01-12/19-02/1; Urbroj: 100-01/19-4, od 16.10.2019. godine ravnateljica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak objavljuje javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu IMI-ja.

I PREDMET PRODAJE – 1 RABLJENO SLUŽBENO VOZILO

 1. Vrsta vozila: osobni automobil
 • Marka vozila: Renault
 • Tip vozila: Kangoo
 • Model vozila: 1.2 Authentique
 • Boja vozila: bijela
 • Broj šasije: VF1KC0WEF28227842
 • Oblik karoserije: ZATVORENI
 • Godina proizvodnje: 2003.
 • Vrsta motora: BENZIN
 • Snaga motora: 55kw
 • Početna prodajna cijena: kn 2.000,00
 • Reg.oznaka: ZG-7259-AK
 • Datum prve registracije: 17.02.2003.
 • Registriran do: 17.02.2020.
 • Ekološka kategorija vozila: EURO 3
 • Prijeđeni km: 254000

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se obavljati prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Odabrani ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu za vozilo po točkom I – 1. ovog natječaja uplatiti u korist računa Instituta HR6923600001101214035 kod Zagrebačke banke.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 09-14,00 sati, Ksaverska cesta 2, Zagreb, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 01 4682 513 – Julijus Zajec.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

a. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe
b. adresu
c. OIB
d. kontakt telefon
e. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra, odnosno obrtnog registra
f. redni broj vozila, marku i tip vozila za koje se daje ponuda
g. ponuđenu kupoprodajnu cijenu

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo za naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve druge zavisne troškove.

Nepotpune i nevaljane ponude neće se razmatrati.

Na kupoprodajnu cijenu prodavatelj će zaračunati PDV.

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge eventualne troškove.

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 5 (pet) dana od objave natječaja.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu: INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA, KSAVERSKA CESTA 2, 10001 ZAGREB ili osobnom dostavnom na navedenu adresu u roku za dostavu ponuda, Upravna zgrada – kadrovska služba, soba broj 59 do 14,00 sati.

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno javno nadmetanje.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Nakon što dobije odluku o odabiru, odabrani ponuditelj obvezan je u roku od osam dana uplatiti kupoprodajnu cijenu (s pripadajućim PDV-om), te će se uz predočenje dokaza o uplati, u daljnjem roku od tri dana izvršiti primopredaja vozila.