Događanja, Kongresi, Novosti

Okrugli stol o kvaliteti zraka

OKRUGLI STOL O KVALITETI ZRAKA, 16.10.2019., HOTEL ELAPHUSA, BOL

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) pozivaju na Okrugli stol o kvaliteti zraka koji će biti posvećen rezultatima provođenja strateški važnog EU projekta za Republiku Hrvatsku, projekta AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Projektom će se modernizirati postojeće postaje te izgraditi nove postaje za kvalitetu zraka, a postići će se i 100 % pokrivenost teritorija Republike Hrvatske informacijama o kvaliteti zraka. Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka, pružiti potpora implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša te stvoriti preduvjeti za ocjenu, planiranje i provođenje mjera kontrole kvalitete zraka. Projekt AIRQ zajednički provode DHMZ (nositelj) i IMI (partner). Više o samom projektu možete pronaći na https://www.airq.hr.

Okrugli stol o kvaliteti zraka organiziran je u sklopu 11. hrvatskog znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „ZAŠTITA ZRAKA 2019“, a održat će se u hotelu Elaphusa u Bolu u srijedu, 16.10.2019., s početkom u 12 h. Detaljni program Skupa te sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka www.huzz.hr.