Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 25. travnja 2018. raspisao je natječaj za izbor na radna mjesta:

  1. znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik, na neodređeno vrijeme za područja rada »nanomedicina i nanotoksikologija;« (1 izvršitelj);

  2. znanstveno radno mjesto I. vrste viši znanstveni suradnik, na neodređeno vrijeme za područja rada »mehanizmi interakcije kolinesteraza i organofosfornih spojeva (OP); reaktivacija OP-inhibiranih kolinesteraza spojevima iz skupine oksima« (1 izvršitelj);

  3. znanstveno radno mjesto I. vrste viši znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područja rada: »enzimska kinetika: interakcija kolinesteraza s farmakološki važnim spojevima« (1 izvršitelj);

  4. znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područja rada: »genetička toksikologija i biomonitoring populacija« (1 izvršitelj);
  5. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistent – doktorand na određeno vrijeme za područje rada: »medicinska biokemija i nanotehnologija« (1 izvršitelj);
  6. stručno zvanje i stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, na neodređeno vrijeme za područje rada »zaštita od ionizirajućeg zračenja i dozimetrija ionizirajućeg značenja« (1 izvršitelj);
  7. radno mjesto II. vrste viši tehničar, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 38 od 25.4.2018., u Večernjem listu 29.4.2018. te na portalu Euraxess