Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 12. rujna 2018. raspisao je natječaj za:

  1. u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, na neodređeno vrijeme, za područje rada »praćenje kvalitete zraka« (1 izvršitelj);

  2. u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, za područje rada »ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja«, (1 izvršitelj), na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najduže do godine dana od dana sklapanja ugovora o radu.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 81 od 12.9.2018.