Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 12. listopada 2018. raspisao je natječaj za:

  1. u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand na određeno vrijeme, za područje rada “biokemija i molekularna biologija” (1 izvršitelj);

  2. u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti na određeno vrijeme, za područje rada “radioaktivnost okoliša i zaštita od zračenja” (1 izvršitelj).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 91 od 12.10.2018.