Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 12. prosinca 2018. raspisao je natječaj za:

    1. izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistent-doktorand u sklopu HRZZ projekta, na određeno vrijeme, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija;
    2. znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, na neodređeno vrijeme, za područje rada “oksidansi i karcinogene onečišćujuće tvari u zraku – procjena izloženosti i učinaka.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 111 od 12.12.2018.