Novosti, Ostalo

prof. dr. sc. Garaj-Vrhovac dodijeljena Državna nagrada za znanost

Odlukom o dodjeli, podijeljene su Državne nagrade za znanost za 2017. godinu. Među dobitnicima bila je i prof. dr. sc. Vera Garaj-Vrhovac, umirovljena znanstvena savjetnica i dugogodišnja zaposlenica Instituta.

prof. dr. sc. Garaj-Vrhovac nagradu je dobila za životno djelo u području biomedicine i zdravstva, a dokument dodjele možete vidjeti na poveznici:

MZO_popis dobitnika

Dr. sc. Vera Garaj-Vrhovac svoj znanstvenoistraživački rad usmjerila je na istraživanje genotoksičnosti koje mogu rezultirati razvojem tumora te na proučavanje protutumorskog djelovanja prirodnih spojeva. Posebnu pozornost pridavala je osuvremenjivanju standardnih i uvođenju novih tehnika u laboratorijsku praksu. Rezultate svoga dugogodišnjega znanstvenoga rada objavila je u više od 160 znanstvenih radova objavljenih u časopisima nadprosječnog faktora odjeka i devet poglavlja u knjigama.
Kontinuirano je provodila izobrazbu mladih znanstvenika kao naslovna profesorica PMF Sveučilišta u Zagrebu, vodila nekoliko domaćih i međunarodnih projekata, sudjelovala u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, obnašala značajne funkcije u znanstveno-stručnim tijelima, sudjelovala u recenziranju projekata, znanstvenih radova i knjiga.
Aktivno je sudjelovala u izradi jedinstvenog standarda zaštite elektromagnetskog zračenja te u donošenju zakonskih akata za područje Republike Hrvatske. Za svoja dosadašnja znanstvena dostignuća dr. sc. Vera Garaj-Vrhovac dobitnica je mnogih nagrada i priznanja. Njezin doprinos razvitku znanosti, odgajanju i izobrazbi mladih znanstvenika, promociji Republike Hrvatske u svijetu te prijenosu znanstvenih otkrića u zakonske okvire od iznimnog je značaja.