Događanja, Novosti

Potpisan sporazum o suradnji s Metalurškim fakultetom

Jučer je u Sisku potpisan Sporazum o suradnji između Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i IMI-a. Sporazum su potpisale dekanica Metalurškog fakulteta izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac i ravnateljica Instituta prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak.

Sporazum se temelji na budućim zajedničkim znanstvenoistraživačkim i stručnim interesima Metalurškog fakulteta i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Realizacija zajedničkih znanstvenoistraživačkih i stručnih ciljeva predviđa se putem sljedećih aktivnosti:

  • sudjelovanjem zaposlenika/znanstvenika IMI u nastavnom procesu MF, po potrebi i prema kompetencijama,
  • znanstvenih i stručnih istraživanja u područjima od zajedničkoga interesa,
  • osmišljavanja, prijave i realizacije zajedničkih znanstvenih i stručnih projekata,
  • izdavanja nastavne, znanstvene i stručne literature,
  • objavljivanja stručnih i znanstvenih radova proizašlih iz suradnje,
  • organizacije zajedničkih znanstvenih i stručnih skupova.