Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 11. srpnja 2018. raspisao je natječaj za:

  1. znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – 1 izvršitelj, za područje rada »organska onečišćenja u biosferi – raspodjela postojanih organoklorovih spojeva u okolišu i ljudima«;

  2. znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – 1 izvršitelj, za područje rada »određivanje alergena unutarnjih prostora i radnog okoliša, te određivanje biljega i prediktora upale u biološkom materijalu«;

  3. sistematizirano radno mjesto II. vrste viši tehničar – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme;

  4. sistematizirano radno mjesto III. vrste tehnički suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 61 od 11.7.2018.