Novosti, Ostalo

Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta

Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba

Provedbu programskih aktivnosti osigurava Gradski ured za zdravstvo ispred Grada Zagreba, s koordinatorom aktivnosti – Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i suradnim ustanovama: Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, te Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Programske aktivnosti doprinose u komunikaciji rizika i pravilnih postupanja svih uključenih aktera tijekom obnove javnih objekata (škola, vrtića, bolnica, domova zdravlja, domova za starije i nemoćne, i dr.) s ugrađenim materijalima od azbesta.

Ciljevi programa:

  • Formiranje smjernica za javnozdravstveno značajne objekate Grada Zagreba s ugrađenim materijalima od azbesta;
  • Podizanje razine svijesti, te edukacije javnosti i ključnih dionika o utjecaju azbesta na zdravlje;
  • Smanjenje izloženosti građana, uključivo i najosjetljivijih podskupina stanovništva, azbestnim vlaknima tijekom postupaka obnove javnih građevina.

Rezultati programskih aktivnosti:

  • Formirana višeinstitucijska i multidisciplinarna radna skupina
  • Edukativni materijali za javnost:
  • Edukativni materijali za ključne dionike (djelatnike, upravitelje i održavatelje javnozdravstveno značajnih objekata Grada Zagreba (odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ustanova za skrb osjetljivih skupina stanovništva poput djece, osoba starije životne dobi i dr):