Kongresi, Novosti

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – „Nova postignuća i budući izazovi“

Od 21. do 24. studenog 2017., u Opatiji će se održati Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem – „Nova postignuća i budući izazovi“.

Za više informacija, molimo posjetite mrežnu stranicu http://www.foodsq-congress.eu/