Natječaji, Novosti

Natječaj za radna mjesta

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada je raspisao natječaj za izbor na radna mjesta:

  1. znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci za područja rada: »Toksikologija metala i pesticida-biomedicinska istraživanja« (1 izvršitelj);

  2. rukovoditelj Pododsjeka za pravne i kadrovske poslove, položajno radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci (1 izvršitelj);

  3. tehnički suradnik, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca (1 izvršitelj).

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama broj 114 od 22.11.2017., u Večernjem listu 26.11.2017. te na portalu Euraxess.