Događanja, Novosti

Potpisan ugovor o dodjeli EU sredstava za projekt AIRQ

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić potpisao je s korisničkim ustanovama ugovore o dodjeli 322,6 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za 4 projekta, među kojima je i projekt koji provodi Državni hidrometeorološki zavod u partnerstvu s Institutom (85% EU sredstava u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.).

DHMZ će uz potporu Instituta provesti strateški projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ ukupne vrijednosti 125 milijuna kuna. Kroz projekt će se provesti nadogradnja i modernizacija mjernih postaja državne mreže za praćenje kvalitete zraka, uspostava sustava za modeliranje kvalitete zraka te izrada modela za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari, uz unapređenje laboratorija DHMZ-a i IMI-ja. Projektom će se unaprijediti sustav upravljanja i praćenja kvalitete zraka radi postizanja učinkovite kontrole i upravljanja kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama.

Izvor: http://www.mzoip.hr