Kolokviji, Novosti

Ciklus kolokvija: Predstavljanje znanstvenih radova IMI-jevih asistenata i poslijedoktoranada

Ciklus kolokvija: Predstavljanje znanstvenih radova IMI-jevih asistenata i poslijedoktoranada

održat će se 27. i 28. 11. 2017. od 13.00-14.30 sati u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, Zagreb, uz prezentaciju postera i kratkih usmenih priopćenja.

Raspored izlaganja