Natječaji, Novosti

Obavijest o izboru na radna mjesta u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 16 od 22.2.2017., u Večernjem listu 26.2.2017. na središnjem portalu EURAXESS i svojoj web‑stranici, daje se obavijest o izboru kandidata na radna mjesta:

Točka 1. Znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik, trajno zvanje na neodređeno vrijeme za područja rada „toksikologija i analitika metala“ – Jasna Jurasović.

Točka 2. Znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni savjetnik, trajno zvanje na neodređeno vrijeme za područja rada „biomonitoring izloženosti ljudi metalima i oksidacijski stres-učinci na zdravlje“ – Alica Pizent.

Točka 3. Znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područja rada: „analitička kemija, toksikologija metala i oksidacijski stres“ – Blanka Tariba Lovaković.

Točka 4. Znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područja rada: „fiziologija membranskih prijenosnika tvari u sisavaca“ – Ivana Vrhovac Madunić.

Točka 5. Znanstveno radno mjesto I. vrste znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme za područja rada: „psihološki aspekti zdravstvenih poremećaja povezanih s radom“ – Adrijana Bjelajac.

Točka 6. Suradničko radno mjesto I. vrste asistent na određeno vrijeme iz razvojnog koeficijenta za područje rada „dozimetrija zračenja i medicinska fizika“ – Luka Pavelić.


Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 14 od 15.2.2017., u Večernjem listu 19.2.2017. i na svojoj web‑stranici, daje se obavijest o izboru kandidata na radno mjesto:

Točka 1. rukovoditelj Odsjeka za administriranje međunarodnih znanstvenih projekata, položajno radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme – Makso Herman.

Točka 2. voditelj Odsjeka ravnatelja, položajno radno mjesto III. vrste na neodređeno vrijeme – Andrijana Marković.


Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koji je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio u Narodnim novinama br. 42 od 28.4.2017., u Večernjem listu 29.4.2017. i na svojoj web‑stranici, daje se obavijest o izboru kandidata na radno mjesto:

Računovodstveni referent – radno mjesto III. vrste na određeno vrijeme – Nina Petrić.