Novosti, Ostalo

Novi Impact Factor Arhiva 1,395

Baza Journal Citations Report objavila je izračun Čimbenika odjeka (Impact Factora) za znanstvene časopise za 2016. Po najnovijim brojkama, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju zabilježio je povijesno visoki Impact Factor od 1,395!

Navedeni uspjeh još je veći uzimajući u obzir da je Arhiv sada svrstan u treći kvartil (Q3) kategorije Public, Environmental & Occupational Health te da je ukupno gledajući 5. najbolji znanstveni časopis u Republici Hrvatskoj.