Kongresi, Novosti

International Symposium on Bee Products, 3rd Edition

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BEE PRODUCTS, 3RD EDITION

ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (IHC)

OPATIJA, HRVATSKA,  28.9.–1.10.2014.

Organizator:

Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci

Suorganizatori:
International Honey Commission
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Udruga za promociju i primjenu ekološke pčelarske etike “Biopčela”, Rijeka
Pčelarska udruga “Učka”, Opatija
Hrvatski institut za ruralni razvoj, pčelarstvo, lovstvo i ekologiju, Velika Gorica
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Veleučilište Marko Marulić, Knin