Novosti

Potpisan sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

Dana 15.02.2013. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i ravnateljica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak potpisali su Sporazum o suradnji.

Dvije će ustanove ovim sporazumom utvrditi međusobnu suradnju na znanstvenoistraživačkim projektima, učinkovitijem korištenju i nabavci kapitalne opreme od zajedničkog interesa, sudjelovanju na međunarodnim programima, izvedbi preddiplomske, diplomske i integrirane nastave te sveučilišnih poslijediplomskih studija, kao i na uspostavi doktorskih studijskih programa.

Također, osnovat će zajednički savjet za suradnju koji će činiti rektor Sveučilišta i ravnateljica Instituta te po dva izabrana predstavnika svake institucije.