Kongresi, Novosti

1. Hrvatski simpozij o transporterima (SOT-1)

1. hrvatski simpozij o transporterima (SOT-1) održat će se 6. i 7. lipnja 2013. u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2, Zagreb.

Organizatori simpozija:

Ivan Sabolić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada,
Tvrtko Smital, Institut Ruđer Bošković,

uz financijsku potporu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Na simpoziju će biti riječi o različitim prijenosnicima tvari (transporterima) u organima čovjeka i životinja, koji su odgovorni za: a) ulazak tvari (hranjive tvari, toksini, lijekovi) kroz stanične membrane različitih organa, b) izlazak metaboličkih produkata, lijekova i toksina iz stanica i njihovu eliminaciju (sekreciju) u jetri i bubrezima i 3) nuspojave i toksičnost lijekova. Poznate su i bolesti koje nastaju zbog poremećaja aktivnosti ili genetskih pogrešaka pojedinih prijenosnika. Neki prijenosnici važni su za dijagnostiku i terapiju bolesti u ljudi i životinja, za razvoj novih lijekova te za dijagnostiku i praćenje ekoloških zagađenja.
Namjera ovoga simpozija jest:

a)   upoznati znanstvenike u hrvatskim institucijama koji se bave prijenosnicima tvari na bilo kojoj razini,
b)   upoznati važnost istraživanja prijenosnika tvari u biologiji, humanoj i veterinarskoj medicini te ekologiji,
c)   upoznati eksperimentalne modele, teme, opseg i dubinu aktualnih istraživanja,
d)   opisati biologiju i fiziologiju različitih prijenosnika tvari u stanicama – ulogu specifičnih prijenosnika tvari u transportu endobiotika i ksenobiotika,
e)   opisati učinke hormona, spola, dobi i drugih čimbenika na ekspresiju/aktivnost specifičnih prijenosnika tvari u stanicama i
f)    naći moguće suradnike i zajedničke projektne inicijative.

Na simpozij je prijavljeno 21 predavanje. Sva će predavanja biti na hrvatskom jeziku; nema inozemnih predavača. Svi slušaoci, a pogotovo znanstveni novaci različitih profila, koji žele naučiti fenomenologiju transportera, dobro su došli.

Program simpozija

Simpozij traje dva dana (četvrtak, 6. lipnja i petak, 7. lipnja) s početkom u 9,00 sati i završetkom oko 14,30 sati.

Ulaz je slobodan.