Kongresi, Novosti

IX. Simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja

IX. SIMPOZIJ HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
KRK, OTOK KRK, 10.-12.4.2013.

Organizator:

Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja

Suorganizatori:

Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb

Predsjednik Znanstvenog odbora: Željka Knežević, IRB
Predsjednik Organizacijskog odbora: Marija Majer, IRB
DRUGA OBAVIJEST