Novosti, Ostalo

Analiza materijala na azbest certificiranom metodom

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2, analizira uzorke materijala na šest vrsta azbesta certificiranom metodom europskog standarda MDHS 77-HSE, Document “Method for the Determination of Hazardous Substances; series 77 – Asbestos in bulk materials”, ISO 9000, i BS ISO/IEC 17025. 

Lista otrova čija se proizvodnja, promet i uporaba zabranjuje u RH uključuje svih šest vrsta azbesta, a donesena je 17.2.2005., temeljem čl. 22, st. 1 Zakona o otrovima (NN 27/99, 37/99, 55/99) pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH. Republika Hrvatska kao pristupna članica Europske zajednice morat će uskladiti zakonodavstvo i provoditi odluke EZ o neuporabi azbesta. Zabrana prometa i uporabe azbesta i materijala koji sadrže azbest u RH stupa na snagu 1.1.2006.

U Europskoj zajednici od 1.1.2005. zabranjen je uvoz, izvoz, prerada, primjena azbesta i materijala koji sadrže azbest.