UV-Vis spektrofotometar BioSpec NANO (Shimadzu Corp.)

UV-Vis spektrofotometar BioSpec NANO (Shimadzu Corp.)

Mjerenje koncentracije RNA i DNA.
Godina nabave: 2011.
Izvor financiranja: MZOS (90%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (10%)