Čitač mikrotitarskih pločica TECAN Infinite M200 Pro

Čitač mikrotitarskih pločica TECAN Infinite M200 Pro

Snimanje UV/Vis fluorescencijskih spektara te određivanje enzimske aktivnosti u mikrotitarskim volumenima