Sustav za destilaciju/čišćenje kiselina, SubPUR (Milestone Srl.)

Sustav za destilaciju/čišćenje kiselina, SubPUR (Milestone Srl.)

Destilacija koncentriranih kiselina sublimacijom – za dobivanje ultračistih kiselina potrebnih u analizi elemenata u tragovima.