Real-Time PCR sustav Applied Biosystems 7500 (Life Technologies Corp.)

Real-Time PCR sustav Applied Biosystems 7500 (Life Technologies Corp.)

Mjerenje ekspresije mRNA i DNA.
Godina nabave: 2006.
Izvor financiranja: MZOS (90%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (10%)