Kriostat Leica CM1850 (Leica Biosystems)

Kriostat Leica CM1850 (Leica Biosystems)

Narezivanje zamrznutih uzoraka tkiva (1-50 µm).
Godina nabave: 1998.
Izvor financiranja: MZOS (60%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (40%)