Ionski kromatograf Dionex ICS-5000 Cap System (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Ionski kromatograf Dionex ICS-5000 Cap System (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Analiza općih i specifičnih onečišćenja zraka.