Vezani sustav plinski kromatograf – spektrometar masa (GC-MS) TRACE 1300 ITQ 700, (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Vezani sustav plinski kromatograf – spektrometar masa (GC-MS) TRACE 1300 ITQ 700, (Thermo Fisher Scientific Inc.)

Identifikacija i kvantitativna analiza organskih spojeva u biološkim uzorcima.