Digitalni gama spektrofotometrijski sustav (EG&G ORTEC)

Digitalni gama spektrofotometrijski sustav (EG&G ORTEC)

Određivanje radioaktivnosti (gama radionuklida prirodnog i umjetnog podrijetla) u uzorcima iz životne sredine za istraživanja iz područja: radioekologija, radiotoksikologija, dozimetrija, znanost o zračenju i zaštita od zračenja.
Izvor financiranja: MZOS (50%) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (50%)
Godina nabave: 2002.
► Kontakt: dr. sc. Gordana Marović